sLenderhood stuudio - Naabruskonna põhine kortermajade renoveerimine

Erialastuudio võttis keskmeks mahulise renoveerimise ja naabruskonnapõhise rekonstrueerimise Mustamäe asumi näitel. Vaatlesime kuue tüüpkortermaja 1-464 renoveerimist, pakkudes alternatiive parkimisele, ligipääsetavuse, energiatootlikuse ja muude avalike hüvede osas. Semestri tulemusena pakuti välja 7 erinevat käsitlust elukvaliteedi tõstmiseks ja kogukonna tugevdamiseks Mustamäel. Erialastuudio on seotud PAKKus käimasoleva fassaadisüsteemi uurimistööga ja e-hüppe programmist rahastatud projektiga “Masskohandatava fassaadisüsteemi konfiguraatori prototüüp”.

Õppejõud: Sille Pihlak, Siim Tuksam (arhitektuur), Adam Orlinski (inseneeria ja energia disain)
Konsultandid: Karin Bachmann (maastikuarhitektuur), Teet Tark (vesi ja ventilatsioon)
Eksperdid: Nadežda Sassina (kogukonna kaasamine)
Tudengid: Heinrike Aue, Mariia Babur, Julia Freudenberg, Sander Haugas, Janely Järv, Robert Kiisler, Augustas Lapinskas, Lukas Laubre, Paula Līva Lorence, Laura Susanna Lätte, Katriin Maitsalu, Jarþrúður Másdóttir, Mariia Paslova, Yelyzaveta Peresada, Daria Polonska, Ella Mari Roosi, Erik Sammel, Helerin Talpsepp, Mariia Ufimtseva, Triin Vaino, Markus Vernik, Anneli Virts.


Standardist väljas

Julia Freudenberg / Lukas Laubre / Mariia Ufimitseva

Olemasoleva korruseplaani ümberkorraldamine, et luua individuaalseid kortereid omanditunde tekitamiseks.

Projekti põhieesmärk on luua individualiseeritud korterid standardsete asemel. Suuremad korterid läbivad maja korruse, mistõttu paistab sinna nii hommiku- kui õhtupäike. Teiste korterite laiendused, mis lisaks sügavusele lisavad korterisse erikõrguseid, arendavad tugevalt ruumitunnet. Lisaks anname valikuvõimaluse olemasolevate kandeseinte eemaldamisel isikupärasemate korterite loomiseks.

Naabruskonna skaalas tugevdame olemasolevat ühendusteed, mis viib TalTechi ühiselamutest toidupoe, apteegi, ning edasi mikrorajooni teisele poolele. Selle tee vältel juhime autode liikluse eemale ja lisame avalikke funktsioone. Ümbritsevates hoovides on privaatsemat funktsioonid nagu kasvuhooned, saunad ja rattaparkla.

Eestvaade, Standardist väljas. Autorid: Julia Freudenberg / Lukas Laubre / Mariia Ufimitseva

Tervik

Laura Susanna Lätte / Erik Sammel / Mariia Paslova

"Meie kontseptsioon on ühendada väga rangelt struktuurne keskkond multifunktsionaalsete aladega."

Projekti peamine ruumiline ambitsioon on linnaruumi aktiveerimine, korrastades asendiplaani ja lõigates majadesse auke. Need augud lisavad hoovi uut ringlust, mitmekesistavad elutingimusi ja ühendavad vähem aktiivsed piirkonnad omavahel. Tunnelite sees on uued ühisruumid, kus elanikud saavad mõnusalt aega veeta. 6. korruse lisamisega pakume uusi eluasemeid elanikele, kelle korter ehituse käigus väiksemaks muutus.

Ülejäänud uued katusekorterid müüme ning saadud tulu eest finantseerime hoone renoveerimist.
Lifti lisandumine võimaldab kõigile takistusteta liikumist. Laiendatud rõdud pakuvad elanikele mugavamat väliruumi ning kogukonnast lähtuv minikvartali ümbruse visioon soovib olla teerajajaks alanud renoveerimislaines.

Tervik. Autorid: Laura Susanna Lätte / Erik Sammel / Mariia Paslova

SlenderFold

Mariia Babur / Sander Haugas / Robert Kiisler

Tüüp 1-464 paneelmaja renoveerimine.

Me lähtusime lihtsast printsiibist - austada olemasolevat,
lisada puuduolevat. Originaalsete paneelmoodulite süsteem
oli ratsionaalne ja praktiline, ent jäik ja isikupäratu. Sellele lahendust otsides lõime interaktiivse moodulite paigutussüsteemi, mis võimaldaks elanikel isikupärastada korterit vastavalt oma ruumivajadustele ja -eelistustele. Parameetriline paigutusloogika taganuks fassaadil uute moodulite tervikliku ansambli. Maastikuarhitektuuris proovisime integreerida programmist tulenevaid ruumivajadusi bastionaalsete tõusudega hoone tagaküljel, mille alla mahutasime uued laoruumid. Esifassaadil vabastasime maa sügavamale tõmmates aga hoone keldrikorruse, millest sai rendi- ja äripindadega avalik pind.


Pesa

Darja Polonska / Markus Vernik / Yelyzaveta Peresada / Anneli Virts

Kodu kõigile

Tänapäeval on renoveerimine Mustamäel puhtalt kosmeetiline ja tehnilist laadi - viimistluse värskendamine ja soojustuse lisamine. Meie meeskond leiab, et renoveerimisega tuleks tegeleda ka muude probleemidega nagu näiteks: sotsiaalse isoleeritus, ligipääsetavus, autodekesksus ja sotsiaalse infrastruktuuri puudumine tagahoovides. Oma projektiga parandasime ligipääsetavust piiratud liikumisvõimega inimestele, tsentraliseerisime parkimise, elavdasime hooviruumi ja suurendasime köögi suurust. Oma lahenduses pidasime kinni piiratud liikumisvõimega inimestele mõeldud standarditest ja suurustest nii hoones sees kui ka hoovides. Disaini abiks oli ruudustik, mis järgib nii Hruštšovi kui ka selle laiendusega.

Pesa. Autorid: Darja Polonska / Markus Vernik / Yelyzaveta Peresada / Anneli Virts

Tehissüdamed

 Janely Järv / Jarþrúður Iða Másdóttir / Ella Mari Roosi

"Meie projekt mõtestab ümber piiri avaliku ja privaatse ruumi vahel."

Disaini protsess on jagatud ajaliselt 3 etappi, et anda elanikele aega muutustega kaasa tulla. 

1. etapis alustatakse avalikust ruumist - jalakäijate tänav, õueala tegevused ja uus parkimis süsteem. Paneelmajades vanad trepikojad asendatakse uutega, milles on ka ligipääsetavuse tagamiseks lift.

2. Etapis uued trepikojad ehk “tehislikud südamed” pikenevad majade vahelisele alale. Kandekonstruktsioonid vormivad uued ruumid selle sisse. Elanikud vormivad nende sisse koos uued funktsioonid nagu ratta parkla, pesumaja, söögituba, kontor jne. Ühised funktsioonid jätavad korteritesse rohkem vaba ruumi ja samal ajal ühendavad elanike omavahel.

3. etapis ehitatakse katustele terrassid, mis ühendavad “südameid” ja kogukonna keskus Tipi poe kõrval, mis on mõeldud terve naabruskonna inimestele kohtumispunktiks.

Tehissüdamed. Autorid: Janely Järv / Jarþrúður Iða Másdóttir / Ella Mari Roosi


Naabruskonna elutuba

Heinrike Aue / Katriin Maitsalu / Triin Vaino

Puiestee defineeritud parameetriliste laiendustega paneelmajadele.

Eesmärk oli luua kohalikule elanikkonnale hea, mõnus ja eri
moodi kasutatav avalik ruum. Lisasime avalikke funktsioone
(saun, baar, töötoad) puiesteed ääristama, viisime autoparklad maa alla ning muutsime maastiku mänglevamaks ja põnevamaks. Läbi maastikumängu, lõime varieeruva hooviala kus võimalus spontaansete tiikide tekkeks ning privaatsemate nurkade loomiseks. Lisaks tekitasime lisaväärtust olemasolevatele korteritele - igal elanikul tekib elanikul võimalus laiendada oma korterit just endale sobival viisil ja mahus. Esimese korruse korteritel võimalik ka laieneda hoovi alale ning hoonetel kasutusse võtta katuse ala. Naabruskonna toob kokku lai puiestee kortermajade vahelisel alal mis loob ka ühenduse kõrval asuva pargi alaga.

Naabruskonna elutuba. Autorid: Heinrike Aue / Katriin Maitsalu / Triin Vaino

Noot

Augustas Lapinskas / Paula Liva Lorence / Helerin Talpsepp

Projekti vertikaalne struktuur ühendab tervikuks osa Mustamäe mikrorajoonist.

Projekti peamine idee on tegeleda hoonete rekonstrueerimisega kolmel erineval mõõtkaval moodustades ühe kompositsiooni - üksus (noot), hoone (takt) ja lisahoone (kompositsioon). Üksuse mõõtkaval oli meie eesmärk tuvastada elamismuster, mis on ehitatud nõnda, et tulevikus oleks võimalik paindlikult ja dünaamiliselt ruumilist kokkulepet muuta. Hoone mõõtkava muudaks olemasolevat hoonestiku süsteemi lisades uue tsirkulatsiooni mustri, mis toetaks kogukonda ning tugevdaks kokkupuutuvust. Kolmas mõõtkava- lisahoone funktsioneeriks kui kaaselaniku ruumide süsteemina, mis rikastaks kogukonna elu väärtust.

Noot. Autorid: Augustas Lapinskas / Paula Liva Lorence / Helerin Talpsepp

Ehituse e-hüppe programmi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.