Uurimissuunad

Ehituse rohepööre

Ehituse rohepöördes on PAKKu eesmärgid nii otseselt rakenduslikud kui ka eelduslikult aluseks seadusloomele ehk seotud valitsemise ja keskkonna kriteeriumitega Davosi deklaratsioonis. Rahvusvahelisel tasandil kirjeldab rohepöörde vajalikkust ehituskultuuris nii “Euroopa roheline kokkulepe” kui ka algatus “Uus Euroopa Bauhaus”, mis tõstab ehitatud keskkonna kestliku ehk keskkonnasäästliku põhimõtte esimeseks.

Kliimaneutraalsus ja elukaare analüüs

PAKK tegeleb peamiselt biogeensetest materjalidest toodetud tehasemajade elukaare arvutustega ning hoonete CO2 jalajälje optimeerimisega. Näeme, et tehases tootmine lubab oluliselt vähendada ehituse mõju looduskeskkonnale, kuid vastavasisuline uurimistöö on suures ulatuses tegemata.


Ringmajandus
Tehastootmisest tulenev modulaarne lähenemine ehitusele loob aluse ringmajanduslikule ehituspraktikale, mille standardiseeritud ehituskomponente ja mooduleid saab korduvalt kokku ja lahti monteerida. Ringmajanduslike platvormide arendamine (prototüüpimine hoonete ja naabruskonna tasemel) on üks PAKKu eesmärke.
Olemasoleva elukeskkonna renoveerimine.

Ehituse ja tööstuse digipööre

Ehituse digitaliseerimine on seotud ennekõike majanduslike kriteeriumitega, küll aga on see eelduseks kõigile teistele kõrgekvaliteetse ehituskultuuri kriteeriumitele. Digitaliseerimine on üks vahend, kuidas muuta nii projekteerimine, tehastootmine kui ka töö objektil efektiivsemaks ning seeläbi keskkonnasäästlikumaks. Lisaks aitab tööstuse tehnoloogiate arendamine jõuda lähemale jäägivabadele lahendustele, rääkimata innovatsioonist toodetes endas. Nende arengusuundade vajalikkust täna kinnitavad nii rahvusvahelised tegevuskavad kui ka kohalikul tasandil näiteks “Ehituse pikk vaade 2035” kui ka “Tööstuse roheline raamat”.


Tööstuse digitaliseerimine
PAKK uurib ja arendab digitaalseid tehnoloogiaid madala keskkonna jalajäljega hoonete projekteerimiseks ning projekteerimise ühendamiseks tootmisega. Uuritavateks teemadeks on tehnoloogiad integreeritud projekteerimiseks ja modulaarsete lahenduste algoritmiline projekteerimine.

Uued meetodid projekteerimiseks

Tänapäevase puitarhitektuur on aluseks keskkonnasäästlikule ja jätkusuutlikule ehitusele. Jätkusuutlikkuse ja säilenõtkuse tagamiseks on oluline kohanduvus ja kohandatavus. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja luua efektiivseid, standardiseeritud ja masstoodetavaid, kuid samas paindlikke süsteeme, mis võimaldaksid luua konteksti sobituvat, kohaidentiteeti kandvat ja inimmõõtmelist ruumi. PAKK uurib ja arendab mass-kohandamist ehituse ja linnaplaneerimise kontekstis, arendades elemendi ja mooduli tasandil masstoodetavaid süsteeme mass-kohandatavate hoonete loomise eesmärgiga.


Uurimissuuna väljundiks on projekteerimismeetodid ja tööriistad, mis võimaldavad arhitektuuri loomisel tehniliste tingimustega arvestada algusest peale. Ehituskultuuri kriteeriumitest olulisimal kohal on siin kontekst, kohataju ja ilu.

Platvormide kasutuselevõtt võimaldab muuta projekteerimise ja ehituse efektiivsemaks, kulutõhusamaks ja kestlikumaks. Mustermaja on avatud platvorm projekteerimiseks ja tootmiseks, sLender maja lahendus mitmekorruselisele ristkihtliimpuidust tüüpmajale. Lisaks eetilistele teemadele pakume välja ka kohalikku konteksti sobivat ja kohandatud esteetilist lahendust.