ELEMENTaarne kultuuripaviljon Tartu keskväljakul

Augustis 2022 alustas Tartu linnavalitsus koostööd PAKKuga, et leida Tartu 2024 kultuuripealinna paviljonile sobiv eskiislahendus. 
Projekti teostaja: Algoritmilise puitarhitektuuri uurimisrühm (EKA PAKK), ehituskonstruktsioonide uurimisrühm (TalTech)
Tellija: Tartu Linnavalitsus

Ajutine paviljon, mis on mõeldud kultuuripealinnaga seotud väiksemate väliürituste läbiviimiseks, on kavandatud kesklinna pargi sillutatud alale. Umbes 400 ruutmeetri suurune puidust varjualune peaks mahutama ligi 300 inimest. Paviljoni lahendus töötatakse välja koostöös EKA Puitarhitektuuri Kompetentsikeskusega PAKK ja TalTech’i ehituskonstruktsioonide uurimisrühmaga.

Koostöö Eesti Kunstiakadeemia ning Tallinna Tehnikaülikooli uurimisrühmadega aitab meil lisaks heale arhitektuurile leida ehitisele ka võimalikult praktiline ja jäägivaba tootmislahendus. Konstruktsioonilt oleks tulevane paviljon moodulitena kokkupandav ja hiljem demonteeritav mujale linnaruumi, kas siis tervikuna või osadena,“ selgitas Tartu linnavalitsuse maastikuarhitekt Anna-Liisa Unt. Unt lisas, et puidu kasutus ja võimalikult madala ökoloogilise jalajäljega ehituse propageerimine on kooskõlas ka Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 väärtustega.

Uurimisprojekti käigus otsime lahendusi, kuidas projekteerida puidust varjualust, mis:

  • paikneb Keskpargi keskel sillutatud alal;
  • on suurusega kuni 400m2, mahutades ca 300 inimest;
  • on mõeldud ürituste korraldamiseks, planeerides nähtavuskoridori lava suunas;
  • on moodulitena kokkupandav ja hiljem demonteeritav mujale linnaruumi, kas tervikuna või osades;
  • järgib jäägivaba tootmise printsiipe.

Paviljoni eskiisprojekti koostamise tähtajaks on käesoleva aasta septembri lõpp ning seejärel täpsustub rajamise tähtaeg ning eelarve.

Kavandatav ajutine kultuuripaviljon jääks linnarahva kasutusse 2023. ja 2024. aastal toimuvate kultuuripealinna ürituste läbiviimise kohana.

PAKKu ELEMENTaarne uurimissuund uurib ehitustööstuse ringmajanduse võimalikkust ning rakendab puidutööstuse jääke väikevormide ehituses. ELEMENTaarne kultuuripaviljon suurendaks märkimisväärselt senist skaalat (ELEMENTaarne ootepaviljon on Paides u 10m2) ning pakuks suures skaalas lahendusi jäägivabaks projekteerimiseks. Seega on ELEMENTaarne kultuuripaviljon jätk 2020-2021 teostatud ristkihtliimpuidu tootmisjääkide tootearenduse projektile.

Tallinna Tehnikaülikooli ülesanne on välja töötada konstruktiivne lahendus vastavalt arhitektuursele kontseptsioonile.

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

RAPORT: ELEMENTaarne kultuuripaviljon - eskiis

Avatud loeng: „Prügigurmee – kuidas kasutada tootmisjääke ehituskultuuri arendamiseks?“