Masskohandatava fassaadisüsteemi konfiguraatori prototüüp
“Masskohandatava fassaadisüsteemi konfiguraatori prototüüp” loob digitöörista kortermajade tehaselise rekonstrueerimise planeerimiseks ja kavandamiseks. Tööriist koondab erinevad osapooled, kes oma lahendusi selles valdkonnas pakuvad ja soodustab seeläbi nende vahelist koostööd ja hõlbustab korteriühistutel erinevate pakutavate lahenduste võrdlemist ja oma vajadustele kohandamist.
Projekti teostus: Algoritmilise puitarhitektuuri uurimisrühm
Teadurid: dr Siim Tuksam, dr Sille Pihlak
Periood: 01.01.-15.10.2023
Rahastaja: Ehituse e-hüppe programm

Aitaks luua paremat linnaruumi ja heakorrastada ja energiatõhustada hoonefondi, tõstes nende arhitektuurset kvaliteeti ja väärtust. Kõige selle juures on oluline logistiline ja majanduslik aspekt. Kuidas saaks luua rohkem kõrgkvaliteetseid lahendusi? Ja kuidas parimad lahendused jõuaksid korteriühistuteni – inimesteni? Projekti eesmärk on alustada sellise platvormi arendamist. Selleks, et renoveerimismaraton ei piirduks pelgalt konkreetse energiatõhususklassi saavutamisega, vaid lisaks paraneks ka inimeste elukeskkond, on süvarenoveerimise asemel vaja mahulist rekonstrueerimist. Selle asemel, et lisada hoonetele 300 mm võiksime lisada 3000 mm. 

Üldjuhul on kortermajade ümber väga vähe maad. Enamasti siiski umbes mõni meeter. Selle mõne meetri sees peakski saama korteriühistu puhvertsooni loomisega tegeleda. Lisaks energiale peame järjest enam mõtlema linnaruumi jätkusuutlikkusele. Selleks, et saaks tekkida kogukonna ja koha tunne, mis on eelduseks nö 15 min linna tekkeks, peaks olema rohkem võimalusi naabruskonna skaalal ruumiliseks sekkumiseks.
Mahuline rekonstrueerimine, mis sisaldab endas süvarenoveerimist, võimaldaks just seda – masskohandatava erilahendusliku ruumilise lisakihi loomist. Kuna sel tegevusel on ruumiline mõju on vaja seda hinnata linnaruumis. Soovime siduda mahuliste fassaadide konfiguraatori, mille abil on võimalik selle linnaruumilist mõju hinnata digikaksikuga e-ehituse platvormil. Välja töötatava digitööriista abil saab kaasavalt kujundada standardsete toodete abil, mis võimaldab luua tõrgeteta tarneahela. Lisaks soojustusele saaks lisada rohefassaadielemente, tsirkulatsiooni, energiatootmismooduleid, terrasse, ühisalasid, võtta kasutusele katused jpm.

Ehituse e-hüppe programmi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.