Tallinna uus tüüp-puitkorterelamu "sLender"

EKA PAKK ja Eesti puidutöötlemisettevõte Arcwood alustasid sel sügisel EASi toel koostööprojekti, et luua nüüdisaegne käsitlus sajanditagusest nn Lenderi tüüpmajast, lihtsast ja taskukohasest korterelamust. Lenderi maju ehitati Tallinnasse sada aastat tagasi nii palju, et puitmajade arv linnas kahekordistus vaid tosina aasta jooksul, pakkudes lahendust linna kolinud värskete tallinlaste eluasemevajadusele.

Projekti teostaja: Algoritmilise puitarhitektuuri uurimisrühm
Tellija: Peetri Puitu OÜ / Arcwood

Kaasatud: dr Alar Just, dr Eero Tuhkanen, Marko Ründva ja dr Simo Ilomets

Ent millist tüüp-kortermaja vajab Tallinn täna ning kuidas lahendada uus kortermaja Eesti puitarhitektuuri-tööstuse ning arhitektide kõige paremaid teadmisi rakendades?

Eesti Kunstiakadeemia rektori professor Mart Kalmu sõnul on EKA-l alati hea meel olla laboriks, kus kohtuvad uued teadmised ja tööstuse võimalused: “Sada aastat tagasi muutis puitarhitektuuri “uustulnuk”, mida täna kokkuleppeliselt Lenderi majaks kutsume, tervete Tallinna linnajagude ilme selliseks nagu me seda täna tunneme Kalamaja, Pelgulinna, kohati Kadrioru ja Uue Maailma näitel. Kultuuripärandit jätkuvalt väärtustades on nüüd sada aastat hiljem aeg küsida, milline puidust kortermaja projekt võiks osutuda täna nii populaarseks, et see kujundaks Tallinna uut nägu.”

Projekti on kaasatud Eesti tunnustatud teadurid, lisaks arhitektuurile ka puiduinseneeria, energiatõhususe, akustika ja tuleohutuse eriala spetsialistid. Pooleteist aastat vältava projekti tulemusena valmib praegustele ehitusstandarditele vastav neljakorruseline kortermaja eelprojekt Tallinna linna.

Teadlastel ja majatootjail on ühiselt silme ees võimalikult kliimaneutraalne ehitus, mis väärindab kodumaist toormaterjali ning on ühtlasi tänu moodulehitusele ka kiire, ütleb Arcwoodi juhatuse liige Tarmo Tamm: “Panustame koos EKA-ga teadusesse ja ehituskunsti, et Tallinna uue kortermaja CO2-jalajälg saaks võimalikult väike ja samas tahame teada saada, mida peaks üks tüüpmaja täna pakkuma, et muutuda sama edukaks kui seda oli nn Lenderi maja sada aastat tagasi.”

sLender - varieeruva modulaarsusega tüüpkortermaja projekteerimissüsteem, jätkusuutliku ja paindliku puitarhitektuuri loomiseks
sLender korrusmajasüsteem

sLender korterUurimisprojekti avaõhtu salvestus