sLender fassaad – mass-kohandatav, multifunktsionaalne mahuline hoone piirdetarind

EKA PAKK on väljatöötamas näidisehitussüsteemi tehastoodetavatele hoonetele. Massiliselt ehitatavate tehastoodetavate majadega kaasnev probleemistik on meile tuttav nõukogudeaegsetest paneelelamutest. Suur oht on linnaruumi homogeniseerumine ja funktsionaalne ning sotsiaalne segregeerumine. Linnaruumiliselt on küsimus hoonete perimeetris, ligipääsetavuses ja funktsionaalsuses. Seetõttu oleme otsustanud eraldiseisva uurimisprojektina võtta käsile sLender fassaadi kui masskohandatava, multifunktsionaalse, mahulise piirdekonstruktsiooni, mida oleks võimalik kohandada nii uutele hoonetele kui olemasolevate rekonstrueerimiseks.
Projekti teostus: EKA PAKKu algoritmilise puitarhitektuuri uurimisrühm
Teadurid: dr Siim Tuksam, dr Sille Pihlak
Periood: 01.01.2023-31.12.2024
Rahastaja: EKA arendusgrant (teadusfond), Thermory AS

Põhieesmärgid
Kaheaastase projekti raames kaardistame sellise fassaadisüsteemi sotsiaalsed, majanduslikud ja
tehnoloogilised võimalused ja vajadused koostöös tööstuspartnerite, omavalitsuste ja erinevate
kaasatud uurimisinstitutsioonidega. Loome kataloogi võimalikest fassaadisüsteemi osistest, pidades
silmas lahenduse ökoloogilist jalajälge ja ringmajanduslikkuse aspekti. Loome konfiguraatori
prototüübi fassaadisüsteemi kavandamiseks ja kommunikeerimiseks. Uurimistöö lõpuks peaksime
olema valmis pilootprojekti loomiseks.

Hüpotees

Olemasolevaid tootmistehnoloogiaid ja digitööriistu kasutades on võimalik luua masskohandatav
fassaadisüsteem, mis kaasab endas kommunikatsioone, looduspõhiseidlahendusi ja energiatootmist
samal ajal tõstes majadevahelist ruumikvaliteeti ja aidates kaasa kogukonna- ja kohaloomele.
Slender fassaadisüsteem pakub plug-in lahendusi tüüpmajadele, tehastoodetavate ruumiliste
fassaadielementide näol.
Ruumilised võimalused
 • Kogukonna ühisalad (nt vertikaalne või katuseaed)
 • Hea sisekliima fassadivahelise mikrokliima kaudu (topeltfassaad)
 • Alternatiivsed ligipääsud (trepid, liftid, evakuatsioon)
 • Korterite laiendamine
 • Toidu kasvatamine linnaruumis

Tehnilised funktsioonid
 • Fassaadipaneelidega energia tootmine
 • Hoonete soojustamine
 • Avade varjestamine
 • Topeltfassaad, passiivne küte/jahutus
 • Sadevee kogumine (kastmine, jahutus, küte, energiasalvesti)
 • Tehnosüsteemide kandja

sLenderfassaad on modulaarne, standardiseeritud, ringmajandatav elemendipõhine ehitussüsteem.
Projekti toetab Thermory AS